prekrastynacja

Prekrastynacja: pracować trzeba mądrze, a nie dużo

Prekrastynacja to tendencja do kończenia albo przynajmniej zaczynania zadań...
Prekrastynacja to tendencja do kończenia albo przynajmniej zaczynania zadań tak szybko, jak to możliwe, nawet kosztem dodatkowego wysiłku i tylko po to, by mieć coś „z głowy”. Pytanie, czy to aby sensowna strategia?