bulgotanie w brzuchu

Co słychać? O dziwnych odgłosach organizmu

Burczenie, strzelanie, pykanie, skrzypienie, gwizdanie, świszczenie, dzwonienie,...
Burczenie, strzelanie, pykanie, skrzypienie, gwizdanie, świszczenie, dzwonienie, skrzypienie! Organizm to wielka orkiestra. Jak sprawdzić, czy wszystko gra?