Autyzm

Autyzm

Autyzm to zaburzenie rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa nieprawidłowe funkcjonowanie mózgu. Często...
Autyzm to zaburzenie rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa nieprawidłowe funkcjonowanie mózgu. Często dla określenia tego schorzenia używa się terminu autyzm dziecięcy, ale pamiętać należy, że nie odnosi się on tylko do dzieci, ale do okresu życia, w którym zaobserwowano jego pierwsze objawy.