Achalazja przełyku

Achalazja przełyku

Achalazja przełyku to bardzo rzadka choroba powodowana nieprawidłową pracą zwieracza przełyku, który...
Achalazja przełyku to bardzo rzadka choroba powodowana nieprawidłową pracą zwieracza przełyku, który nie otwiera się podczas przyjmowania pokarmu. Dolegliwość jest następstwem braku komórek nerwowych (konkretnie – splotu Auerbacha) w dolnej części uszkodzonego narządu.